Cytaty

5 inspirujących cytatów o jakości

Najbardziej inspirujące cytaty związane z inżynierią jakości.

Przedstawiam je w j. angielskim, poniżej – wolne tłumaczenie na język macierzysty 🙂

inżyniera jakości jakość inżynier zarządzanie jakością cytaty jakościowe guru

“Quality is remembered long after price is forgotten”

“Jakość pamięta się długo po zapomnieniu o cenie”

Aldo Gucci

“Quality means doing things right when noone is looking”

„Jakość oznacza robienie rzeczy dobrze, kiedy nikt nie patrzy”

Henry Ford

“Always fight for quality, whether giving or receiving”

„Zawsze walcz o jakość, niezależnie od tego, czy dajesz, czy otrzymujesz”

Walt Disney

“Cost is more important than quality, but quality is the best way to reduce cost”

„Koszt jest ważniejszy niż jakość, ale jakość jest najlepszym sposobem na obniżenie kosztów”

Genichi Taguchi

“Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort”

“Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku. Jest zawsze wynikiem mądrego wysiłku”

John Ruskin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *