inżynieria jakości · narzędzia jakościowe

Nowe narzędzia zarządzania jakością, czyli Nowa Siódemka

W przedsiębiorstwach stosowane są liczne metody i narzędzia jakości. W większości jednak wszystkie te metody oparte są na grupie podstawowych narzędzi, tzw. Wielkiej Siódemki. W jej skład wchodzą:

Na pewno część z nich znasz. Są one różnie nazywane, ale niezmienne jest to, iż są to klasyczne, najczęściej używane narzędzia.

Nowe narzędzia zarządzania jakością

W 1976 roku Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów (JUSE) dostrzegł potrzebę narzędzi do promowania innowacji, przekazywania informacji i pomyślnego planowania projektów. Ogłoszono siedem nowych narzędzi w 1977r. Niektóre metody nie były koniecznie nowe, a np. były zapożyczone z innych dziedzin. Narzędzia zostały zgrupowane i rozpropagowane przede wszystkim w środowisku zarządzania jakością. W 1979 została opublikowana książka Management for Quality ImprovementThe Seven New QC Tools pod redakcją Shigeru Mizuno, w której zostały zebrane poniższe narzędzia wraz ze studiami przypadków.

7 nowych narzędzi jakości to inaczej 7 nowych narzędzi zarządzania i planowania. (7 Management and Planning tools). Służą one jako zestaw technik osiągania efektywności w planowaniu i zarządzaniu działaniami, jak i do wspierania pracy zespołowej.

Wyróżnia się następujące nowe narzędzia zarządzania jakością:

1. Diagram relacji – wyjaśnia w sposób graficzny związki przyczynowe w celu zidentyfikowania problemu.

2. Diagram pokrewieństwa (Metoda KJ) – wyjaśnia ważne, ale nierozwiązane problemy. Organizuje dużą liczbę pomysłów pochodzących z burzy mózgów. Przede wszystkim diagram podobieństw przedstawia strukturę problemu.

3. Diagram systematyki (drzewa błędów) – technika, która dzieli większe kategorie na coraz mniejsze, pomagając przejść krok po kroku od ogółu do szczegółów problemu. Znajdziesz ten diagram również pod nazwą FTA (ang. Failure Tree Analysis).

4. Diagram macierzowy – pokazuje związek między dwiema, trzema lub czterema grupami informacji.

5. Macierz analizy danych – porządkuje dane przedstawione na diagramie macierzowym w taki sposób, aby można było łatwo zobaczyć i zrozumieć tablicę liczb.

6. Diagram programu decyzji procesowych (PDPC) – identyfikuje w usystematyzowany sposób, co może pójść nie tak w opracowywanym planie oraz jakie można podjąć środki zaradcze w razie wystąpienia określonych problemów.

7. Diagram strzałkowy – wizualnie przedstawia plan pracy, biorąc pod uwagę czynniki krytyczne i zapas czasu. Być może zetknąłeś się z nim w zarządzaniu projektami.

Podsumowanie

Należy pamiętać, aby nie należy stosować tych narzędzi do rozwiązywania łatwych i prostych problemów, a zespół powinien być zapoznany z tymi narzędziami i powinien je rozumieć.

Stosowanie nowych narzędzi ze względu na ich charakter, nie wyklucza stosowania narzędzi klasycznych i na odwrót. Może pełnić również funkcję wspomagającą.

Dowiesz się więcej o nich z moich następnych wpisów. Aktualnie dostępne są artykuły:

  1. Diagram PDPC
  2. Diagram pokrewieństwa (Metoda KJ)
  3. Diagram systematyki (drzewa).

Obraz autorstwa kjpargeter na Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *