Bez kategorii

Wykres programowy procesu decyzji, czyli diagram PDCP

Diagram PDPC (Process Decision Programme Chart), inaczej Wykres programowy procesu decyzji, lub po prostu Diagram Decyzji, został zdefiniowany jako jedno z 7 nowych narzędzi jakości (PM tools). PDPC jest bardzo prostym narzędziem o niepotrzebnie imponująco brzmiącej nazwie. Narzędzie to identyfikuje co potencjalnie może pójść nie tak w opracowywanym planie. Może to być np. wykonanie projektu, usprawnienie procesu usługowego, czy zmniejszenie kosztów braków. Używając PDPC, możesz już być gotowy na reakcję, kiedy wystąpi problem. Jest to tworzenie swoistego rodzaju planu awaryjnego w razie “W”, umożliwiającego wcześniejsze przygotowanie się do sytuacji utrudniających osiągnięcie celu.

Schemat Diagramu PDPC wygląda następująco:

Wykres programowy procesu decyzji, Diagram PDPC, przykład, schemat, potencjalne problemy, możliwe środki zaradcze.

Coś Wam to przypomina? To podobieństwo do diagramu drzewa! Podobnie jak on, możesz go rozpisać poziomo lub pionowo.

Kiedy używać PDPC? Przed wdrożeniem planu, zwłaszcza gdy plan jest duży i złożony. Kiedy plan musi zostać zrealizowany zgodnie z harmonogramem i nie mogą wystąpić nieprzewidziane problemy. Kiedy niepowodzenia są kosztowne lub niedopuszczalne.

Diagram PDPC – kroki

  1. Zbierz drużynę – zespół burzy mózgów.
  2. Sformułuj plan – proces, wyodrębnij działania i podziel na etapy.
  3. Przeprowadź burze mózgów – analizę wszystkich etapów, pod kątem wszystkich potencjalnych negatywnych zdarzeń. Niektóre z pytań, które można zadać, aby zidentyfikować potencjalne awarie, to: Jeśli ten etap miałby się nie powieść, jak mogłoby się to stać? Jaki jest główny cel tego zadania? Czy uwzględniono margines błędu? Czy może skutkować zrobieniem czegoś innego zamiast lub oprócz pierwotnego celu? Czy mamy doświadczenie z podobnych sytuacji?
  4. Pomiń problemy nieprawdopodobne lub o nieistotnych konsekwencjach.
  5. Przeprowadź burzę mózgów i określ możliwe środki zaradcze, które umożliwią usunięcie problemu lub jego zminimalizowanie. Przygotowanie schematu kończy się, kiedy kończą się pomysły grupy.
  6. Zaznacz praktyczne środki zaradcze jako O, a niepraktyczne środki jako X (kryteria takie jak: koszt, czas, prostota i skuteczność.

Przykład

Oto przykład dla procesu malowania proszkowego. Oczywiście to tylko fragment analizy.

Wykres programowy procesu decyzji, Diagram PDPC, przykład, schemat, potencjalne problemy, możliwe środki zaradcze, nowe narzędzia jakości zarządzania jakością

Pełny rozmiar diagramu znajdziesz TUTAJ

Podsumowanie

Wykres programowy procesu decyzji jest znacznie prostszym narzędziem niż PFMEA. Warto zaznaczyć, że analiza PFMEA jest metodą czasochłonną. Jeżeli masz zrobić kompletną analiza w bardzo krótkim czasie, możesz użyć któryś z substytutów analizy, np. PDPC. Diagram nie tylko identyfikuje potencjalne awarie, ale także określa możliwe środki zaradcze i kończy się wyborem tych możliwych do zastosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *