Bez kategorii

Diagram drzewa błędów (systematyki) – diabeł tkwi w szczegółach

Diagram drzewa błędów (systematyki) to jedno z nowych 7 narzędzi jakości, lub inaczej 7 metod planowania i zarządzania (o których więcej napisałam TUTAJ). Inne formy diagramu drzewa, pod różnymi nazwami to drzewo klasyfikacyjne, diagram hierarchii, drzewo decyzyjne.

Co to jest diagram systematyki ?

 Jest to graficzne przedstawienie czynników, które wpływają na dany problem, od ogółu do szczegółu. Diagram może być również wykorzystany do stworzenia planu działań (usprawnienie procesu planowania), czy podejmowania decyzji. Celem jest ukazanie zależności pomiędzy elementami, pokazanie logiki i kolejności powiązań.

Jak wykonać diagram drzewa błędów?

Aby wykonać diagram konkretnie dla analizy problemu, należy wykonać następujące kroki:

 • zdefiniuj problem,
 • utwórz zespół, najlepiej interdyscyplinarny,
 • podczas burzy mózgów podziel główny problem na kilka przyczyn wystąpienia,
 • następnie, wraz z zespołem, podziel przyczyny na kolejne przyczyny,
 • powtarzajcie krok do skutku, aż znajdziecie przyczyny źródłowe,
 • należy przejrzeć gotowy diagram i zweryfikować, czy nie ma nieścisłości.
 • wybór ścieżki rozwiązań (opcja)*

Diagram drzewa – przykład

Załóżmy, że na przykład zepsuła się pompa. Aby zilustrować analizę problemu przedstawiam Ci wykonany wykres. Grafika poniżej przedstawia analizę problemu awarii pompy na skutek awarii łożyska. Przyczynami źródłowymi okazały się być: brak procedury, nieodpowiednie szkolenie pracownika oraz niewłaściwe narzędzia. Jest to oczywświetna wizualizacja etapów burzy mózgów.

Diagram drzewa błędów diagram systematyki. Analiza problemu przyczyna źródłowa root cause

Wady i zalety diagramu drzewa błędów

Zalety

 • Prosta i tania metoda analizy problemu
 • Pozwala na doskonałe zobrazowanie procesu rozwiązywania problemu
 • Diagram drzewa jest uniwersalny i stosowalny w różnych przypadkach.
 • Nieskomplikowana forma prezentacji procesu myślowego.

Wady

 • Im więcej informacji jest zwizualizowanych, tym większy chaos
 • Im więcej informacji jest zawieranych (koniecznych), tym mniejsza czytelność.

Podsumowanie

Reasumując, diagram drzewa błędów to ciekawe narzędzie, które można z powodzeniem użyć do analizy problemów. Mam nadzieję, że artykuł Ci się podobał i przedstawione informacje będą przydatne w Twojej pracy. Podkreślając, to przede wszystkim przydatne narzędzie, które znalazło zastosowanie w wielu obszarach. Spróbuj go zastosować, a bez wątpienia nie pożałujesz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *