automotive · jakość · zarządzanie jakością

Wymagana i niewymagana dokumentacja IATF 16949

IATF 16949:2016 to bardzo złożona norma. Wymagana dokumentacja IATF jest kluczowa dla skutecznego zarządzania jakością w organizacji i zapewnienia spełnienia wymagań standardu.

Co to jest IATF 16949

Skrót IATF rozwija się jako International Automotive Task Force, a tłumaczy się to na język polski jako Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Motoryzacji.

Jest to specyfikacja techniczna, która łączy i systematyzuje wymagania istniejących już systemów zarządzania (amerykańskich, niemieckich, włoskich, francuskich). Celem normy jest spowodowanie, aby łańcuch dostaw był jak najbardziej stabilny i niezachwiany.

Dokumentacja Systemu Zarządzania IATF 16949

Ze względu na złożoność tematu, pełna lista dokumentów wymaganych wraz z odniesieniami do punktów normy oraz lista niewymaganej dokumentacji będzie do znalezieniu w pliku Excel, do którego dostęp daję Ci poniżej.

Należy pamiętać, że dokumentacja wymagana przez IATF 16949 powinna być dostępna dla wszystkich pracowników organizacji, a także podlegać regularnym aktualizacjom i przeglądom. Wymagania te mają na celu zapewnienie skutecznego zarządzania jakością i spełnienia wymagań standardu IATF 16949.

Jakie udokumentowane informacje powinien zawierać System Zarządzania Jakością w Motoryzacji IATF 16949 w organizacji?

Obowiązkowe dokumenty
Zakres Systemu Zarządzania
Udokumentowany proces Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobów i procesami wytwarzania wyrobów
Polityka jakości
Role, odpowiedzialności i uprawnienia zapewniające spełnienie wymagań klienta
Cele jakościowe i plany ich osiągnięcia
Udokumentowany proces Zarządzanie zapisami z wzorcowania i weryfikacji
Udokumentowany proces Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, w tym świadomość i osiąganie świadomości
Udokumentowany proces Weryfikacja kompetencji audytorów wewnętrznych
Udokumentowany proces Motywowanie pracowników
Księga jakosci
Polityka przechowywania zapisów
Udokumentowany proces Przegląd, dystrybucja i wdrażanie standardów i specyfikacji technicznych klienta oraz rewizji
Udokumentowany proces Projektowanie i rozwój
Udokumentowany proces Identyfikacja charakterystyk specjalnych
Udokumentowany proces Wybór dostawcy
Udokumentowany proces Identyfikacja i kontrola zleconych na zewnątrz procesów, produktów i usług
Udokumentowany proces Zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi zakupionych procesów, produktów i usług
Udokumentowany proces Ocena i kryteria oceny wyników dostawcy
Udokumentowany proces Nadzór i reagowanie na zmiany wpływające na realizację wyrobu
Udokumentowany proces Nadzór nad stosowaniem alternatywnych metod kontrolnych
Udokumentowany proces Zatwierdzanie czynności związanych z przerabianiem
Udokumentowany proces Zatwierdzenie czynności związanych z naprawianiem
Udokumentowany proces Postępowanie z wyrobem niezgodnym, który nie podlega ani przerabianiu, ani naprawom
Udokumentowany proces Audity wewnętrzne
Udokumentowany proces Rozwiązywanie problemów
Udokumentowany proces Stosowanie metod error-proofing
Udokumentowany proces Ciągłe doskonalenie
Obowiązkowe zapisy
Wyniki analizy ryzyka
Zapisy Działania zapobiegawcze
Plany awaryjne
Zapis Akceptacja przez klienta alternatywnych metod pomiarowych
Zapis Utrzymanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego*
Zakres działania laboratorium wewnętrznego
Zapis Kompetencje
Lista kwalifikowanych audytorów wewnętrznych
Udokumentowane informacje o kompetencjach trenera
Udokumentowane informacje o świadomości pracownika
Rejestr reklamacji klienta
Zapis Wymagania dotyczące wyrobów i usług – wyniki przeglądu i wszystkie nowe wymagania klienta
Udokumentowane informacje na temat samooceny zdolności w zakresie rozwoju oprogramowania
Zapis Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
Zapis Wymagania wejściowe do projektowania wyrobu
Zapis Wymagania wejściowe do projektowania procesu wytwarzania
Zapis Nadzór nad projektowaniem i rozwojem
Zapis Udokumentowane zatwierdzenie wyrobu
Zapis Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
Zapis Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania
Zapis Zmiany w projektowaniu i rozwoju
Zapis Zatwierdzenie lub zgoda na odstępstwo klienta jeśli tego wymaga, przed wdrożeniem zmiany.
Zapis Udokumentowany poziom wersji oprogramowania i sprzętu będący elementem składowym zmiany
Zapis Kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców
Zapis Raporty audytów drugiej strony
Zapis Właściwości produktu lub usługi
Plan kontroli
System Kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu
Zapisy Identyfikowalność
Zapisy Własność klienta
Zapis Nadzór nad zmianami
Udokumentowana akceptacja przez klienta przed wdrożeniem zmiany
Zapis Zwolnienie wyrobów i usług
Zapis Niezgodność
Zapis Daty wygaśnięcia zezwolenia na odstępstwo i wytworzenia określonej w zezwoleniu liczby wyrobów
Udokumentowana informacja o liczbie, sposobie postępowania, daty, danych dotyczących identyfikowalności wyrobów przerabianych
Zapis Pozwolenia klienta na odstępstwo dla wyrobu
Powiadomienie klienta o niezgodności
Zapis Wyjścia niezgodne
Zapis Wyniki monitorowania, pomiarów, analizy i oceny
Zapis Program audytów i wyniki audytów
Zapis Wyniki przeglądu zarządzania
Plan działania w przypadku niespełnienia celów wydajności klienta
Wyniki działań naprawczych
Zapisy Niezgodności, działania korygujące i wyniki działań korygujących

Dokumentacja nieobowiązkowa

Jeśli istnieje szansa, że proces nie zostanie przeprowadzony zgodnie z planem, można go udokumentować. W wielu przypadkach, jest to najlepszy sposób na zapewnienie niezawodnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Motoryzacji.

W Excelu który możesz ściągnąć ponizej, wylistowałam również często używane, nieobowiązkowe dokumenty, wraz z odniesieniami do normy.

Podsumowanie + darmowy Excel

Podsumowując, mam nadzieję, że zawartość artykułu i dostęp do listy pomoże Ci w swojej pracy.

W sekcji Download znajdziesz darmowy Excel z listą obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów w IATF 16949:2016, wraz z podpunktami normy. Dodatkowo, na pomarańczowo zaznaczyłam podpunkty z normy ISO 9001:2015, ponieważ jest to norma na której opiera się cały IATF.

Do następnego wpisu!

Link do pobrania Excela

A jak będziesz miał/miała ochotę, zajrzyj do innych wpisów dotyczących obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów w Systemach Zarządzania.

https://jakosctobedzie.com/2023/01/08/wymagania-iso-9001/
https://jakosctobedzie.com/2023/01/08/wymagania-iso-14001/
https://jakosctobedzie.com/2023/01/10/wymagania-iso-45001/

Image by macrovector on Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *