zarządzanie jakością

Identyfikacja a identyfikowalność? Problematyczne terminy ISO i IATF!

Nie jest tajemnicą, że normy Systemów Zarządzania to doskonały lek na bezsenność. Dzieje się tak, ponieważ mamy dużo suchego tekstu. Dopiero w styczności z realnymi problemami przedsiębiorstwa, wraz z upływem czasu, normy nabierają sensu i “trójwymiarowości”. Natomiast są takie terminy, przez które wyjątkowo, spać nie można, Są tak naprawdę, językowo dosyć niedaleko od siebie. Często-gęsto ich używanie jest nieintuicyjne, choć mają swoje definicje.

Dziś przedstawię Ci podchwytliwe terminy z norm Systemów Zarządzania, które łatwo ze sobą pomylić. Dodałam też nazewnictwo po angielsku, być może to pomoże Ci nieco w rozjaśnieniu sytuacji. Ponieważ, od tych zawiłości może rozboleć głowa, czytasz na własną odpowiedzialność!

Problematyczne terminy i definicje Systemów Zarządzania

ISO 9001

Podstawy

powinien, należy [shall] – należy rozumieć jako wymaganie

zaleca się [should] – należy rozumieć jako zalecenie

dopuszcza się [may] – należy rozumieć jako dopuszczenie

może [can] – należy rozumieć jako możliwość, zdolność.

Wzorcowanie a sprawdzanie

wzorcowanie [calibration] – operacja polegająca na ustaleniu wartości wskazywanych przez przyrząd wzorcowany w stosunku do odpowiadających wartości wzorców krajowych i międzynarodowych.

sprawdzanie [verification] – czynność mająca na celu potwierdzenie, że wyposażenie pomiarowe w trakcie użytkowania między wzorcowaniami, spełnia określone przez użytkownika wymagania.

Być może to jest dla Ciebie już jaśniejsze, ale jeszcze podam inne terminy niezwiązane z ISO, z którymi nie należy mylić powyższych:

adiustacja (strojenie) [adjustation] –  operacja polegająca na przywróceniu przyrządu pomiarowego do stanu, w którym jego dokładność pomiarowa jest zgodna z danymi technicznymi wyznaczonymi przez producenta.

legalizacja [legalization] – stwierdzenie, sprawdzenie, poświadczenie dowodem legalizacji i spełnienie przez przyrząd wymagań pomiarowych. Jest to czynność należąca do metrologii prawnej. Istnieje lista przyrządów (w Rozporządzeniu MRiF), które muszą być legalizowane.

Weryfikacja a walidacja

weryfikacja [verification] – obiektywne potwierdzenie zgodności fizycznej z dokumentacją

walidacja [validation] – obiektywne potwierdzenie, że zostały spełnione wymagania odnośnie konkretnego użycia lub zastosowania.

Identyfikacja a identyfikowalność

identyfikacja [identification] – oznaczenie wyrobu, partii wyrobów w taki sposób, by były odróżnialne od innych

identyfikowalność [traceability] – oznaczenie wyrobu w taki sposób, by było możliwe prześledzenie wszystkich operacji jakim wyrób podlegał w swojej historii.

Korekcja, działanie korygujące, działanie prewencyjne

korekcja, działanie korekcyjne [correction] – działanie, które usuwa skutek niezgodności

działanie korygujące [corrective action] –  działanie, które dotyczy przyczyny wystąpienia niezgodności

działanie zapobiegawcze [preventive action] – jest podejmowane przez organizację w celu wyeliminowania potencjalnych przyczyn niezgodności

Przeróbka a naprawa

IATF 16949

przeróbka [repair] – działanie podejmowane na wyrobie niezgodnym, którego efektem jest zgodność ze specyfikacją

naprawa [rework] – działanie podejmowane na wyrobie niezgodnym, którego efektem jest użyteczność i funkcjonalność wyrobu, przy niespełnieniu wymagań pierwotnej specyfikacji.

Znaczące aspekty środowiskowe, a aspekty i wpływy środowiskowe

ISO 14001

aspekt środowiskowy [environmental aspect] działanie organizacji lub jej produkt czy usługa, które wpływają lub mogą oddziaływać na środowisko.

znaczący aspekt środowiskowy [significant environmental aspect] – aspekt środowiskowy, który może mieć lub ma jeden bądź więcej znaczących wpływów na środowisko. Aspekty te są określane przy użyciu jednego lub więcej kryteriów ustanowionych przez organizację, ustalając priorytety. Koncentrując się na najistotniejszych aspektach, można je kontrolować, a nawet potencjalnie wyeliminować.

wpływ środowiskowy [environmental impact] – zmiana w środowisku spowodowaną działalnością organizacji, przez jej produkt lub
usługę. Wpływ na środowisko może być niekorzystny lub korzystny.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dobrnęłaś/dobrnąłeś do końca i nieco pomogłam Ci w rozróżnieniu tych trudnych pojęć z Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem😊 Choć lista wydaje się wyczerpująca, na pewno jeszcze znasz jakieś inne problematyczne terminy! Dlatego zapraszam Cię do napisania komentarza poniżej.

A jeśli chcesz zgłębić równie problematyczny temat – jaka jest wymagana i niewymagana dokumentacja w Systemach Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz IATF 16949, zapraszam do linku poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *