Środowisko · zarządzanie jakością

Wymagana i niewymagana dokumentacja ISO 14001

ISO 14001 z roku 2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskiem, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i poprawy efektywności środowiskowej.

Każda organizacja musi przedstawić minimum udokumentowanych informacji wymaganych przez normę ISO 14001, aby wykazać zgodność. Mogą być w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku. Nośnikiem może być papier, nośnik elektroniczny lub optyczny, zdjęcie, próbka wzorcowa, lub ich kombinacja.

Przedstawiam Ci poniżej listę wymaganej i niewymaganej dokumentacji, ale pamiętaj, że Organizacja powinna przechowywać również wszystkie inne dokumenty, które określiła jako niezbędne do zapewnienia, że system działa, jest utrzymywany oraz doskonalony.

Dokumentacja obowiązkowa
Obowiązkowe dokumenty
Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego
Polityka środowiskowa
Zidentyfikowane ryzyka i szanse oraz procesy dotyczące planowania
Proces dla aspektów środowiskowych
Aspekty środowiskowe i ich wpływy
Kryteria oceny znaczących aspektów środowiskowych
Znaczące aspekty środowiskowe
Zobowiązanie zgodności
Cele środowiskowe i plany ich osiągnięcia
Planowanie i kontrola operacyjna
Gotowość reagowania na awarie i sytuacje awaryjne
Obowiązkowe zapisy
Dowody kompetencji
Dowody Komunikacji
Wyniki Monitorowania, pomiarów, analizy i oceny efektów działalności środowiskowej
Zapisy wzorcowania lub sprawdzania wyposażenia do monitorowania i pomiarów
Wyniki oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
Wdrozony program auditów i wyniki auditów
Wyniki Przeglądu zarządzania
Charakter niezgodności i działania korygujące
Wyniki działań korygujących

Dokumentacja nieobowiązkowa

Zakres udokumentowanych informacji dla ISO 14001 może się różnić w zależności od organizacji ze względu na wielkość organizacji, jej działania, procesy, produkty i usługi, złożoność procesów i ich interakcji oraz kompetencje osób. Organizacja może zdecydować, że z powodu braku udokumentowanych procedur i instrukcji pracy może zaistnieć ryzyko wypadku środowiskowego. Powinna także przechowywać wszystkie inne dokumenty, które określiła jako niezbędne do zapewnienia, że system działa, jest utrzymywany oraz doskonalony.

W Excelu do którego odnośnik znajdziesz poniżej, wyszczególniłam często używane, nieobowiązkowe dokumenty, wraz z odniesieniami do normy.

Podsumowanie + darmowy Excel

Zawartość dokumentacji jest zależna nie tylko od tego, czego wymaga System Zarządzania Środowiskiem, ale też od tego, czego potrzebuje organizacja, zatem powinna zostać dopasowana do okoliczności.

W sekcji Download znajdziesz darmowy Excel z listą obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015, wraz z odniesieniami do podpunktów normy. Mam nadzieję, że pomogłam! Do następnego wpisu.

Link do pobrania Excela

A tutaj jak będziesz miał chęć, możesz przeczytać o obowiązkowej i nieobowiązkowej dokumentacji w ISO 9001.

https://jakosctobedzie.com/2023/01/08/wymagana-dokumentacja-w-iso-90012015/

Image by Freepik

2 thoughts on “Wymagana i niewymagana dokumentacja ISO 14001

  1. Dzień dobry , jak się wchodzi w excela do normy 14001 to są dokumenty innej normy wypisane 16949.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *