zarządzanie jakością

Wymagana i niewymagana dokumentacja ISO 9001

Norma ISO narzuca ramy zawartości dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Przekonanie, że każdy pojedynczy proces, który się znajduje w organizacji, musi być udokumentowany, jest błędem. Nie jest to konieczne do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015. No to, jakie dokumenty są potrzebne by spełnić wymagania?

Wersja standardu z 2015 roku stała się bardziej liberalna pod względem wymagań dotyczących zawartości dokumentacji, co jednocześnie ją wyszczupliło. Nie ma już sześciu obowiązkowych procedur, tak jak w ISO 9001:2008. Poniżej wyszczególniłam, które dokumenty i zapisy są obowiązkowe.

O hierarchii i elementach dokumentacji systemu zarządzania jakością napisałam TUTAJ.

Dokumentacja obowiązkowa

Obowiązkowe dokumenty
Zakres Systemu Zarządzania
Polityka jakości
Cele jakościowe i plany ich osiągnięcia
Obowiązkowe zapisy
Zapis Utrzymanie i kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych
Zapis Kompetencje
Zapis Wymagania dotyczące wyrobów i usług – wyniki przeglądu
Zapis Wymagania dotyczące wyrobów i usług – każde nowe wymaganie dotyczące wyrobów i usług.
Zapis Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
Zapis Nadzór nad projektowaniem i rozwojem
Zapis Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
Zapis Zmiany w projektowaniu i rozwoju
Zapis Kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców
Zapis Właściwości produktu lub usługi
Zapis Rejestr własności klienta
Zapis Nadzór nad zmianami
Zapis Zwolnienie wyrobów i usług
Zapis Niezgodność
Zapis Wyniki monitorowania, pomiarów, analizy i oceny
Zapis Program audytów i wyniki audytów
Zapis Wyniki przeglądu zarządzania
Zapis Niezgodności i działania korygujące

Organizacja powinna także przechowywać wszystkie inne dokumenty, które określiła jako niezbędne do zapewnienia, że system działa, jest utrzymywany oraz doskonalony.

Dokumentacja nieobowiązkowa

Być może chcesz udokumentować procedurę, która nie jest wyszczególniona w normie ISO 9001:2015. Jeśli istnieje szansa, że proces nie zostanie przeprowadzony zgodnie z planem, to zrób to. W wielu przypadkach jest to najlepszy sposób na zapewnienie niezawodności SZJ.

W Excelu do którego odnośnik znajdziesz poniżej, wyszczególniłam często używane, nieobowiązkowe dokumenty, wraz z odniesieniami do normy.

Podsumowanie + darmowy Excel

Zawartość dokumentacji jest zależna nie tylko od tego, czego wymaga norma ISO 9001, ale też od tego, czego właściwie organizacja potrzebuje. Pamiętaj, że im więcej niepotrzebnej dokumentacji, tym ryzyko jej nieprzestrzegania jest większe, co prowadzi do nieskuteczności systemu. Również mogą powodować straty czasowe w codziennym funkcjonowaniu firmy!

W sekcji Download znajdziesz darmowy Excel z listą obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, wraz z odniesieniami do podpunktów normy.

Link do pobrania Excela

A tu więcej artykułów, jeśli chciałbyś poczytać o innych systemach zarządzania:

Image by DilokaStudio on Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *