Bez kategorii

Diagram drzewa błędów (systematyki) – diabeł tkwi w szczegółach

Diagram drzewa (systematyki) to jedno z nowych 7 narzędzi jakości, lub inaczej 7 metod planowania i zarządzania. Inne jego formy, pod różnymi nazwami, to: drzewo klasyfikacyjne, diagram hierarchii, drzewo decyzyjne. To graficzne przedstawienie czynników, które wpływają na dany problem, od ogółu do szczegółu.