inżynieria jakości · narzędzia jakościowe · zarządzanie jakością

Diagram pokrewieństwa – sticky notes wszędzie

Diagram ten jest spotykany również pod innymi nazwami, takimi jak diagram powinowactwa, współzależności lub metoda KJ.
Diagram pokrewieństwa (Affinity Diagram) to narzędzie do porządkowania dużej ilości informacji uzyskanych np. w trakcie burzy mózgów w spójne, logiczne grupy. To narzędzie jest jednym z tzw. 7 nowych narzędzi jakości.