zarządzanie jakością

Identyfikacja a identyfikowalność? Problematyczne terminy ISO i IATF!

Oto lista podchwytliwych terminów z norm Systemów Zarządzania, które łatwo pomylić. Podstawy, wzorcowanie a sprawdzanie. Weryfikacja a walidacja. Identyfikacja a identyfikowalność. Korekcja, działanie korygujące, działanie prewencyjne. Przeróbka a naprawa. Znaczące aspekty środowiskowe, a aspekty i wpływy środowiskowe.

inżynieria jakości · narzędzia jakościowe · zarządzanie jakością

Diagram pokrewieństwa – sticky notes wszędzie

Diagram ten jest spotykany również pod innymi nazwami, takimi jak diagram powinowactwa, współzależności lub metoda KJ.
Diagram pokrewieństwa (Affinity Diagram) to narzędzie do porządkowania dużej ilości informacji uzyskanych np. w trakcie burzy mózgów w spójne, logiczne grupy. To narzędzie jest jednym z tzw. 7 nowych narzędzi jakości.

ludzie jakości · zarządzanie jakością

Adam Hamrol i jego 7 książek o zarządzaniu jakością

7 pozycji książkowych Adama Hamrola, wykładowcy akademickiego na Politechnice Poznańskiej, specjalisty w dziedzinie zarządzania jakością, które koniecznie musisz znać! Dzisiaj wymienię kilka pozycji książkowych Adama Hamrola. Niektórych nie ma już w sprzedaży, ale zawsze można pokusić się o poszukanie na rynku wtórnym. Niektóre książki można kupić jedynie w formacie PDF.